PRIVACY STATEMENT

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u of uw browser rechtstreeks aan ons opgeeft.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Villa Kakelbont
Adres: Hoofdweg 161
Postcode + woonplaats: 9765 CB Paterswolde

E-mail: info@villakakelbont-paterswolde.nl
Telefoonnummer: 050-3096802

Villa Kakelbont is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  Villa Kakelbont is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking.

Villa Kakelbont verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten ook gebruik van cookies. Bekijk hier onze Cookieverklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

De door Villa Kakelbont opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Villa Kakelbont. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Villa Kakelbont om de overeenkomst uit te voeren.

Villa Kakelbont gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Villa Kakelbont altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website en het Content Management Systeem te waarborgen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

6 45006036 / 050 5733124